• Mahabhondla - Cultural Activity

  • Convocation Ceremony

  • State Level Elocation Competition

  • Vyakhyanmala- Social Work

  • Fun-fair - Cultural Activity

  • Science Exhibition

  • MatdarNav Nondani Abhiyan

  • Sahitiyak

  • Tree Plantation

  • NAAM Foundation - Social Awarness

Administrative Staff (Non Teaching Staff)

Sr. No. Name of the Staff Designation Qualification
1) Mrs. Ashwini Bhosale-Chavan Registrar B.Com, M.C.M, M.B.A
2) Shri. Kale Santosh Damodhar O.S. B.Com
3) Mr.Tapkir Dnyneshwar Pralhad Clerk B.com
4) Shri. Deshmukh Shivaji Jayshing Clerk B.Com
5) Mrs. Nanekar Jayshree Balkrishan Clerk M.Com. Pursuing.
6) Miss Tope Sandhya Khandu Accountant Mcom,APP
7) Shri Walzade Prasad Gajanan Casheir M.com
8) Shri. Sayyad Karim Dagadu. Clerk B.A
9) Shri Bansode Rajesh N. Cleark B.Com.
10) Mrs. Patil Prakash Vasant Clerk B.Com.
11) Mr. Phuge Sagar Lab Expert M.Sc. (Comp.Sci)
12) Mrs. Nadgauda Sarika Amit Lab.Asst. MCM
13) Mrs. Karande Jayshree G. Lab Asst B.A. MCM
14) Mr. Kumbhar Sagar Maruti Lab Expert B.C.A., H/N Eng. MBA (Pur)
15) Ms. Salve Pallavi Dashrath Lab. Asst. B.Sc..
16) Miss Shinde Nivedita Narayan Lab.Asst. B.Sc.
17) Miss Gaikwad Sweta Satish Lab.Asst. B.Sc., MCS (Pur)
18) Mr. Kamble Varun Dnyandev Librarian B.A. (Eco.), M.Lib.I.Sc.
19) Mrs. Kaduskar Suvarna Shivaji Lib.Asst. B.A. LTC
20) Shri. Pathare Ramchandra R.. Sr.Peon SSC
21) Shri. Waghmare Ankush G. Peon SSC
22) Shri. Landge Santosh D. Peon SSC
23) Shri. Shinde Datta Peon HSC
24) Shri. Dolas Sagar Hanumant. Peon HSC
25) Shri. Mali Prashant B. Peon HSC
26) Shri. Thorat Dnyaneshwar Peon HSC
27) Shri. Sawant Rajkumar Peon F.Y.B.Com
28) Shri. Surve Anil Dnyanoba Peon Non Matric
29) Smt. Bhalerao Anuradha Shivaji Sweeper 7th
30) Mrs. Paril Nirmala Bapu Sweeper 7th
31) Smt. Phuge Arti Shan Sweeper SSC
32) Smt. Mhaskare Sangeeta S. Sweeper SSC